Dr hab. Iwona Łakomska

Dodano 8. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Projekt badawczy pt. Karboksylanowe kompleksy platyny(II) i (IV) z triazolopyrimidynami o potencjalnych właściwościach antynowotworowych

Główny opiekun: dr hab. Iwona Łakomska
Pomocniczy opiekun: dr hab. Joanna Wietrzyk