Dr hab. Dariusz Chruściński, prof. UMK

Dodano 8. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Projekt badawczy pt. Dynamika kwantowych układów z pamięcią

Główny opiekun: dr hab. Dariusz Chruściński, prof. UMK
Pomocniczy opiekun: prof. dr hab. Adam Jakubowski