Dr hab. Andrzej Wojtczak, prof. UMK

Dodano 9. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Projekt badawczy pt. Regulacja aktywność enzymów (kinazy adenylanowej i NTPDazy) uczestniczących w metabolizmie nukleotydów

Główny opiekun: dr hab. Andrzej Wojtczak, prof. UMK
Pomocniczy opiekun: dr hab. Michał Komoszyński, prof. UMK