Dr hab. Andrzej Niedzielski, prof. UMK

Dodano 9. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Projekt badawczy pt. Współczesne i przyszłe warunki astroklimatu Polski

Główny opiekun: dr hab. Andrzej Niedzielski, prof. UMK
Pomocniczy opiekun: prof. dr hab. Rajmund Przybylak