Dr hab. Adam Czarnecki

Dodano 9. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Projekt badawczy pt. Metabolizm krajobrazu z uwzględnieniem naturalnych i antropogennych czynników – budowanie modeli scenariuszy rozwoju i skutków dla środowiska

Główny opiekun: dr hab. Adam Czarnecki
Pomocniczy opiekun: dr hab. Ryszard Mrugała