"Colloquium" Rozmowa z JM Rektorem UMK

Dodano 19. lutego 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
O terażniejszości i przyszłości toruńskiej Uczelni, w wywiadzie udzielonym UMK TV, opowiada JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tretyn.