"Colloquium"- Nowoczesne technologie a UMK

Dodano 3. czerwca 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Rozmowa z profesorem Jerzym Łukaszewiczem, dyrektorem Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK.