"Colloquium"- Fundusze unijne szansą dla nauki

Dodano 14. marca 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Rozmowa z profesorem Bogusławem Buszewskim, wybitnym chemikiem, od niedawna sprawującym także funkcję pełnomocnika zarządu województwa kujawsko-pomorskiego ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności.