Colloquia Torunensia 2016

Dodano 2. grudnia 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
"Przestrzeń sumienia w życiu publicznym" była tematem tegorocznych XXII Toruńskich Spotkań Colloquia Torunensia.

Otwarta część tegorocznych Spotkań rozpoczęła się w sobotę 19 listopada o godz. 10.30 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego.

W debacie głos zabrali" prof. Bogdan Chazan (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) – lekarz, prof. Monika Płatek (Uniwersytet Warszawski) – prawnik, prof. Ewa Podrez (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – etyk, ks. prof. Alfred Wierzbicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – etyk, a także prof. Jan Hertrich-Woleński (Polska Akademia Nauk) – prawnik, filozof. Moderatorem dyskusji był prof. Ryszard Wiśniewski. (inf. CPiI UMK)