Brak prawa do przeniesienia wynagrodzenia na inną osobę przez pracownika a prawo do sądu do przekazania wynagrodzenia współmałżonkowi

Dodano 22. kwietnia 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Alicja Szczypka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu