Bóbr 2012

Dodano 28. listopada 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
W szóstej edycji międzynarodowego konkursu informatycznego Bóbr udział brali m. in. uczniowie z V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Konkurs organizuje Wydział Matematyki i Informatyki UMK przy współudziale UCNTN.