Anatomia w czasach Vesaliusa

Dodano 6. listopada 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Wykład prof. Michała Szpindy - Kierownika Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej CM UMK