Wywiad z Katarzyną Kozyrą

Dodano 6. czerwca 2008 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Wywiad z Katarzyną Kozyrą w ramach projektu "połączenia bezpośrednie" przeprowadzony przez fundację "Free Arts" we współpracy z klubem "Od Nowa".