Wieczór francuski

Dodano 23. kwietnia 2008 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Nagranie z wieczoru kultury francuskiej, który odbył się w Zaczarowanej dorożce 3 kwietnia 2008 roku.