Wieczór francuski 2011

Dodano 21. kwietnia 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Pełna relacja z 5. Wieczoru Francuskiego.

Zespół Redakcyjny UMK TV
K. Pochylski, M. Krzyżanowska