WIDZIEĆ – VI forum malarstwa polskiego

Dodano 2. listopada 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Forum Malarstwa Polskiego to cykliczne warsztatowo-plenerowe spotkania artystów z krytykami i teoretykami sztuki. Efektem spotkań organizowanych z inicjatywy Mirosławy i Kazimierza Rocheckich z Wydziału Sztuk Pięknych UMK są wystawy prac podejmujących aktualną tematykę forum. VI Forum Malarstwa Polskiego koncentrowało się wokół zagadnienia WIDZIEĆ.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, K. Pochylski