VIII Uniwersytecki Koncert Charytatywny

Dodano 18. grudnia 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
VIII Uniwersytecki Koncert Charytatywny na rzecz Domu Pomocy Społecznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Grabiu. Gwiazdą wieczoru był zespół Raz Dwa Trzy.

Zespół redakcyjny UMK TV
M.Krzyżanowska, J.Janik, K.Pochylski