Połączenia bezpośrednie

Dodano 9. listopada 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Konrad Pustoła (ur. 1976) mieszka i pracuje w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Fotografii w Royal College of Art w Londynie. 18 paździenika w klubie OD NOWA odbyło się spotkanie z artystą w ramach programu "połączenia bezpośrdenie", organizowanego przez fundację Free Arts.

Studencki Zespół Redakcyjny
Agata Czarnecka