Miłosz jak świat?

Dodano 10. maja 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
W dyskusji poświęconej Czesławowi Miłoszowi udział wzięli prof. Józef Olejniczak z Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. Wacław Lewandowski z Wydziału Filologicznego UMK. Dyskusja odbywała się w Baju Pmorskiem, w ramach 11 Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

Zespół Redakcyjny UMK TV
Jacek Janik