Jan Peszek czyta Miłosza

Dodano 10. maja 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Dyskusja o poezji Czesława Miłosza zorganizowana na 11 Toruński Festiwal Nauki i Sztuki zakończyła się niezwykłym przedstwieniem poetyckim. Utwory Miłosza czytał znakomity aktor Jan Peszek, a muzycznie ilustrował je saksofonista Dariusz Zaleśny.
Po spektaklu Jan Peszek zechciał opowiedzieć nam o trudnościach z głosową interpretacją tekstów Miłosza.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, J. Janik