IV wieczór kultury francuskiej - pełna relacja

Dodano 8. kwietnia 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Pełen zapis IV wieczoru kultury francuskiej, zorganizowanego przez Międzywydziałowe Koło Naukowe Miłośników Kultury Francuskiej, działające pod opieką p. mgr Beaty Lisewskiej z Zakładu Języków Romańskich SPNJO.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, K. Pochylski oraz
A. Szadowiak