Instytut B61 - Antylopa

Dodano 19. czerwca 2012 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Uczestnicy projektu mieli szansę obejrzenia archiwów oraz magazynów KLUCZ-a, czyli Katedry Losowego Ujednolicania Częstotliwości Zagadkowych. Pięćdziesięcioosobowe grupy podczas wyprawy zapoznały się z archiwalną metodą szyfrowania informacji niejawnych pod nazwą "ANTYLOPA", czyli "Anty Linearne Odwzorowanie Przekazu Alfabetycznego" oraz budową budowę tzw. Nietelgrafu, służącego do przekazywania tajemnic. Dzięki tajnemu porozumieniu między Instytutem B61 a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, została udostępniona przestrzeń KLUCZ-a, zwykle niedostępna dla osób postronnych, co jest złagodzeniem tzw. Tajemnicy Instytutowej.
Więcej o projekcie badawczym:
http://instytutb61.pl/antylopa/projekt-badawczy_pl.php