Dom Kopernika

Dodano 17. sierpnia 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Kształt i funkcje toruńskiego domu mieszczańskiego w rozwoju historycznym.
Film edukacyjny zrealizowany przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK oraz Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania (UCNTN).