9. Plaster 2018 – Konferencja „I’m not the Island”

Dodano 21. maja 2018 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Konferencja stara się odpowiedzieć na pytanie, czy artysta postrzega siebie jak wyspę, czy izolacja jest złem koniecznym czy raczej twórczym przywilejem. Odczytamy przekazy dizajnerów pochodzących z dwóch skrajnie różniących się między sobą miejsc, takich jak: wyspa i ląd stały, centrum Europy i peryferia kontynentu, pustkowie i miejski zgiełk.