Znaczenie Profesora Władysława Dziewulskiego dla mojej pracy naukowej

Dodano 16. kwietnia 2012 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Wystąpienie prof. Konrada Rudnickiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego