Zlot filozoficzny 2011

Dodano 24. sierpnia 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Blisko 200 osób z kraju i zagranicy uczestniczyło w siódmym międzynarodowym zlocie filozoficznym, który odbywał się na Wydziale Humanistycznym UMK. W Zlocie uczestniczyli studenci, doktoranci i młodzi pracownicy naukowi. Choć konferencja miała charakter interdyscyplinarny i otwarty, a w referatach poruszano wszystkie istotne problemy filozoficzne, tematami przewodnimi Zlotu były kognitywistyka i filozofia umysłu.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, K. Pochylski