Zbigniew Szkutnik - AGH, Kraków

Dodano 24. lipca 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
"Stochastyczne problemy odwrotne - od fizyki wysokich energii do ornitologii"