Zbigniew Bułecki

Dodano 13. października 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Zbigniew Bułecki, What does Computer Mediated Communication reveal about language?; Protolang 2