Zastosowanie skanera TLS dalekiego zasięgu w badaniach przyrodniczych

Dodano 8. grudnia 2014 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Sebastian Tyszkowski, IGiPZ PAN Toruń;
Daria Wisniewska, SKNG UMK