Zagrożenia w sieci

Dodano 10. stycznia 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Zagrożeniom w sieci i bezpieczeństwu transakcji internetowych poświęcona była konferencja naukowa zorganizowana przez działające na WPiA UMK Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, J. Janik