Zadania i działania wojewódzkiego koordynatora wdrażania innowacji pedagogicznej w zakresie programowania

Dodano 18. sierpnia 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Kazimierz Mikulski- Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy