XIV GIS day na UMK

Dodano 28. listopada 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Po raz kolejny na Wydziale Nauk o Ziemi UMK spotkali się specjaliści w dziedzinie geoinformacji. Wykładom ekspertów przysłuchiwali się pracownicy naukowi UMK, studenci ale także licealiści z całego regionu.