Wyzwania współczesności a religie

Dodano 11. sierpnia 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Biskup prof. Bronisław Dembowski, Polska, Moje spotkania z ekumenizmem. Wyzwania i nadzieje