Wystąpienie prof. Janusza Symonidesa

Dodano 16. lutego 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
się konferencja organizowana z okazji 100-lecia urodzin Profesora Jana Łopuskiego.Pan Profesor związany jest z toruńskim środowiskiem akademickim, w tym z Wydziałem Prawa i Administracji UMK, od 1971 r. W latach 1981-1982 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK. Olbrzymi dorobek naukowy Profesora Jana Łopuskiego obejmuje ponad 260 pozycji, w tym 30 publikacji książkowych, poświęconych zagadnieniom z zakresu prawa morskiego, ubezpieczeń oraz obrotu zagranicznego.