Wykorzystanie technologii informatycznych w realizacji projektów skoncentrowanych wokół informacji przestrzennej

Dodano 8. grudnia 2014 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Piotr Krok, Intergraph Polska Sp. z o.o., W-wa