Wykład Prof. dr hab. Jerzego Zajadło - Uniwersytet Gdański

Dodano 17. maja 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Między filozofią a praktyką – refleksje o dydaktyce praw człowieka na studiach prawniczych