Wykład Prof. dr hab. Janusza Symonidesa - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Oddział w Warszawie

Dodano 17. maja 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Nauczanie praw człowieka na poziomie akademickim – standardy międzynarodowe i współczesne wyzwania