Wykład Ewy Januszewicz - Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Dodano 17. maja 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Kształcenie zawodowe w dziedzinie praw człowieka – z doświadczeń CE UW i Biura Rady Europy