Wykład Danuty Przywary - Prezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Dodano 17. maja 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Edukacja o prawach człowieka w działalności organizacji pozarządowej