Wydobycie gazu z łupków – konferencja i warsztaty

Dodano 24. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Gaz z łupków, jego złoża i możliwości wydobycia to ostatnio szeroko dyskutowany temat. Konferencja zorganizowana w czerwcu przez Studenckie Koło Naukowe Geografów miała przybliżyć tę problematykę, interesującą dla Pomorza i Kujaw zwłaszcza wobec planowanego rozpoczęcia wydobywania gazu w regionie.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, J. Janik, K. Pochylski