Wsparcie dla edukacji szeroką ofertą Grupy Helion (dziennik elektroniczny, podręczniki multimedialne, szkolenia)

Dodano 18. sierpnia 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Florian Gałuszka i Grzegorz Jankowski- Helion Edukacja