Wprowadzenie - Dzień GIS-u

Dodano 5. stycznia 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Wprowadzenie. Co to jest GIS ? Idea Dnia GIS-u. - Mieczysław Kunz, UMK, Toruń.
Dzień GIS-u 2008 to coroczne spotkanie użytkowników i pasjonatów Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Geografii UMK.