Wojciech Górski, RZGW Gdańsk

Dodano 12. grudnia 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Zastosowanie GIS w zarządzaniu ryzykiem powodziowym (Wojciech Górski, RZGW, Gdańsk)