Widzialna i niewidzialna architektura informacji

Dodano 6. grudnia 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Widzialna i niewidzialna architektura informacji – dostępność i użyteczność zasobów cyfrowych zgodnie z zasadami WCAG 2.0,
Izabela Mrochen, Uniwersytet Śląski wKatowicach

w ramach
IV Konferencja DARIAH-PL
Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa
16-17.11.2017