Ways to Protolanguage

Dodano 16. października 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Relacja z międzynarodowej konferencji językowej poświęconej wczesnym stadiom rozwoju języka.

Zespół redakcyjny UMK TV
M.Krzyżanowska, J.Janik, K.Pochylski