Waluty cyfrowe – problemy definicyjne i regulacyjne

Dodano 19. grudnia 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Otwarcie konferencji przez dra hab. Konrada Zacharzewskiego (WPiA UMK)

Konferencja pt. ,,Waluty cyfrowe - problemy definicyjne i regulacyjne", odbyła się się 9 grudnia na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.
Było to pierwsze w skali kraju wydarzenie poświęcone tej tematyce o wyraźnie zarysowanym profilu prawniczym. Waluty cyfrowe (m.in. bitcoin) są ostatnio przedmiotem ożywionej dyskusji społecznej.Konferencja wpisuje się w nurt tej dyskusji, a także konsultacji międzyresortowych oraz inicjowanych właśnie prac legislacyjnych. Zapraszamy do obejrzenia filmowego zapisu konferencji