Waluty cyfrowe jako przedmiot ochrony prawnokarnej.

Dodano 29. stycznia 2018 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Waluty cyfrowe jako przedmiot ochrony prawnokarnej.
dr hab. Tomasz Oczkowski, mgr Martyna Smagała - Katedra Prawa Karnego i Kryminologii WPiA UMK w Toruniu

w ramach konferencji:
Waluty cyfrowe - problemy definicyjne i regulacyjne 2.0