VIII konferencja Informatyka w edukacji

Dodano 31. sierpnia 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Informatyka widziana okiem artysty, myślenie komputacyjne umiejętnością XXI wieku, jak zainteresować dzieci informatyką to tylko niektóre z tematów VIII konferencji Informatyka w edukacji, organizowanej przez WMiI UMK, kujawsko-pomorski oddział PTI i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, J. Janik, K. Pochylski