VII Światowy Kongres Polonii Medycznej

Dodano 19. lipca 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Pod koniec czerwca w murach naszej uczelni odbywał się VII Światowy Kongres Polonii Medycznej. Zakres tematów podejmowanych podczas obrad był niezwykle szeroki: od filozoficznych podstaw etyki medycznej, poprzez szczegółowe zagadnienia wielu specjalizacji aż po prawne aspekty wykonywania zawodu lekarza. Gościem specjalnym Kongresu była profesor Maria Siemionow, pracująca w USA polska chirurg i transplantolog, która w 2008 roku dokonała niemal całkowitego, udanego przeszczepu twarzy. Profesor zechciała udzielić nam niedługiej rozmowy.

Zespół redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, K. Pochylski

współpraca:
R. Chrystyniak, J. Janik, P. Wojdyło