VII Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny

Dodano 8. października 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Już po raz drugi toruńska pedagogika była organizatorem ogólnopolskiego zjazdu pedagogicznego. W tegorocznych obradach, zatytułowanych „Po życie sięgać nowe... Teoria a praktyka edukacyjna,” udział wzięło około 500 osób ze wszystkich niemal ośrodków akademickich w Polsce.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, J. Janik